SolarTech

Podpora kúrenia solárom

Podpora kúrenia solárnym systémom v okrajových mesiacoch zimy je čoraz viac  zaujímavá.  Je to kombinácia, teplej úžitkovej vody a vykurovacej vody oddelene v dvoch okruhoch, alebo v jednom zásobníku. Podmienkou takéhoto kúrenia je nízko tepelné sálavé podlahové kúrenie s nízkou teplotou na spiatočke. Samozrejmosťou sa považuje nadštandardne zaizolovaný objekt, kde sú minimalizované tepelné straty v zimnom období.

Podlahové kúrenie funguje v nízkych vykurovacích teplotách, do 30-35°C. V mrazivom zimnom období kolektory dosahujú také teploty aj  pri minimálnom slnečnom svite. Teplá úžitková voda je prioritne zohrievaná na nastavenú hodnotu cca 50st.C, pri nedostatočnom zisku zo slnka nastupuje ďalší zdroj. Buď je to plyn, elektrická špirála, alebo pevné palivo. Vratná vykurovacia voda z podlahového kúrenia dosahuje veľmi nízku teplotu, čo je veľmi efektívne na ohrev solárom. Zisk tepla zo slnka je pomerne veľký  vzhľadom na vonkajšiu teplotu aj v zime, kedže systém pracuje v nízkych teplotách. V radiátoroch to nemôže efektívne  fungovať,(len s veľmi malou účinnosťou) pretože vratná vykurovacia voda je ešte veľmi teplá, čiže kolektory nemajú čo ohrievať. V zimných mesiacoch majú kolektory vo vyšších teplotách veľké tepelné straty, to znamená malý zisk. Radiátory majú oveľa menšiu výmennú plochu ako podlaha a hlavne bez žiadnej akumulácie, preto potrebujú väčšiu teplotu na vykurovanie asi 60-80°C.