SolarTech

Podpora, Prikurovanie

Podpora prikurovania solárnym systémom v zimnom období je čoraz viac  zaujímavá.  Je to kombinácia, teplej úžitkovej vody a vykurovacej vody v jednom zásobníku (komby).  Teplá úžitková voda-TÚV, je vo veľkej nádobe kurenárskej vody v ktorej je solárny výmeník (hrniec v hrnci). Podmienkou takéhoto kúrenia je nízko tepelné sálavé podlahové kúrenie s nízkou teplotou na spiatočke. Samozrejmosťou sa považuje nadštandardne zaizolovaný objekt, kde sú minimalizované tepelné straty v zimnom období.

Podlahové kúrenie funguje v nízkych vykurovacích teplotách, do 30-35°C. V mrazivom zimmom období kolektory dosahujú také teploty aj  pri minimálnom slenečnom svite. Vtedy sa prejavuje vysoký zisk tepla, účinnosť a úspora v oblasti nákladov na vykurovanie. Pri podpore vykurovania je potrebné viac kolektorov ako pri bežnom ohreve TÚV.  Najmenší počet plochých klektorov je 6-kusov typu TS300. Solárny zásobník 600/150 L (ÚK/TÚV).


Teplá užitková voda je prioritne zohrievaná, pri deficite slnečneho žiarenia  sol.regulátor  zapína daľší zdroj. Buď je to plyn, eletrická špirála, alebo pevné palivo. Teplotu v interiéry riadi eqvitermický regulátor. Na základe vonkajšej teploty mieša a usmernuje 3-cestny ventil podľa zadanej vykurovacej kryvky teplotu vykurovacej vody do podlahy. Vratná vykurovacia voda z podlahového kúrenia mnoho krát dosiahne aj hodnotu 17 stupnov celzia, čo je velmi efektívne na ohrev solárom. Čiže zisk tepla zo slnka je pomerne veľký aj v zime kedže systém pracuje v nízkych teplotách.

V radiátoroch to nemôže efektívne  fungovať,(s veľmi malou účinnosťou) pretože vratná vykurovacia voda je ešte veľmi teplá, čiže kolektory nemajú čo ohrievať. Kolektory v zimných mesiacoch majú vo vysokých teplotách velké tepelné straty, to znamená malý zisk. Radiatory majú oveľa menšiu výmenú plochu ako podlaha a hlavne bez akumulácie, preto potrebuju vätčšiu teplotu asi 60-80°C.

Predajcovia rúrových-trubicových kolektorov ponúkajú 2 kusy na ohriatie 300 litrov TÚV čo je neskutočné klamstvo. Na 300litrovTÚV je to veľmi málo. Dokonca že dva trubkové kolektory možno zapojiť aj do kúrenia, čo je totálny nezmysel. Klamú a zavádzajú ľudí, len aby ten svoj lacný čínsky šmejd predali. Nezáleží im na tom, či zákazník-uživateľ bude spokojný. Obchodníci v Číne trubice lacno nakúpia, pri európskych cenách dobre zarobia aj na velkú reklamnú kampaň. Trubicové kolektory  ponúkajú iba bez montáže. Do dvoch rokov od inštalacie sa  vákuum určite vytratí, ak nepraskne sklenená rúra. Nikto nepôjde zmerat vákuum na strechu, lebo sa to ani nedá. Trubicové kolektory nenamontuje žiadny poctivý montážnik, čestný remeselník ak chce mať dobré referencie a meno.