SolarTech

Podlahové kúrenie

Kompletná príprava podlahového kúrenia pred betonážou poterov.

Laserom zameraná vodorovnosť podlahy, pokládka polystyrénu, systémovej dosky, dilatačný pás, folia, trubky s kyslíkovou bariérou PERT-PEX, jednotlivé okruhy miestností-slimákové, rozdeľovač, skrinka, hlavný prívod z kotla, tepel.čerpadla, akumulačky. skúška tesnosti, tlaková skúška, spustenie kúrenia a 25 ročná záruka. Cenovú ponuku vypočítam na požiadanie podľa situácie a pôdorysu domu.

Systém podlahového kúrenia umožňuje užívateľovi, vďaka nižšej teplote v miestnosti (o asi 3-4 °C nižšej ako v miestnosti s vykurovacím telesom (radiator), pri rovnakom tepelnom pocite).
Výhoda podlahového kúrenia je nízko teplotné sálavé teplo s nízkou spotrebou energie s veľkým pocitom tepla.