SolarTech

Podlahové kúrenie

Ponúkame kompletnú prípravu podlahového kúrenia pred betonážou poterov. Pokládku polystyrénu, systémovej dosky, trubiek s kyslíkovou bariérou, okruhy miestností meandrovité, slimákové, rozdeľovače, skrinky, hlavný prívod od kotla EQ, laserom zameraný vágryr, skúška tesnosti, dilatačné pásy a sfunkčnenie so zárukou.