SolarTech

Fotovoltika vs.Termika

Termika:

 1. účinnosť 98%
 2. životnosť viac ako 30 rokov
 3. odolnosť voči bleskom a krupobitiu
 4. náročnosť na inštaláciu s medeným primárnym okruhom
 5. všetko získané teplo sa spotrebuje v domácnosti
 6. nezávislosť od dodávateľov energie
 7. každým rokom stále večší zisk energie (otepľovanie planéty)
 8. nenáročná prevádzka, jednoduchosť systému
 9. v budúcnosti lacná tepelná energia v vzhľadom na investícií
 10. v letnom období neobmedzené množstvo teplej vody
 11. žiadne prevádzkové náklady, bezpečná prevádzka
 12. na 1 kW energie potrebuje termika cca. 1/3 priestoru na streche ako fotovoltika…

Fotovoltika:

 1. účinnosť 17-22%
 2. životnosť systému je do prvého búrkového blesku, alebo max 25 rokov
 3. po 10 rokoch klesá zisk energie asi o 10%, po 15 rokoch 20%
 4. časom je nutná výmena elektronických prvkov (vodiče, chráničky, striedač) po 10 rokoch z hľadiska bezpečnosti požiaru
 5. iba malá časť vyrobenej energie spotrebuje domácnosť na priamo
 6. závislosť na dodávateľoch elektriny (vydieranie na virtuálnej batérii poplatkom za rôzne tarify, distribučné poplatky)
 7. každý rok nižší zisk energie
 8. nezmyselne drahý ohrev vody z prebytku vyrobenej elektriny
 9. nebezpečenstvo požiaru na zariadení spôsobené časom
 10. nutná revízia každé min.2-4 roky
 11. finančne náročné voči zisku energie
 12. veľká batéria v dome je hrozba výbuchu “časovaná bomba”