SolarTech

Fotovoltika vs.Termika

Porovnanie tepelných a elektrických kolektorov.
—Teplo v.s. Elektrika—

Termika/teplo
-účinnosť 98%
-životnosť viac ako 30 rokov, záruka je 15 rokov
-odolnosť voči bleskom a krupobitiu
-náročné na inštaláciu s medeným primárnym okruhom
-všetko získané teplo sa spotrebuje v domácnosti
-nezávislosť od dodávateľov energie
-každým rokom stále stúpa zisk energie (otepľovanie planéty)
-nenáročná prevádzka, jednoduchosť systému
-v budúcnosti lacná tepelná energia v vzhľadom na poč.investíciu
-v letnom období neobmedzené množstvo teplej vody
-žiadne prevádzkové náklady, bezpečná prevádzka
-solárne zariadenie 100% recyklovateľné
-na 1 kW energie potrebuje termika cca. 1/3 priestoru na streche ako fotovoltika…

Fotovoltika/elektrika
-účinnosť 17-22%
-životnosť systému je do prvého búrkového blesku, alebo max 20 rokov
-po 10 rokoch klesá zisk energie asi o 10%, po 15 rokoch 20%
-časom je nutná výmena elektronických prvkov (vodiče, chráničky, striedač) po 10 rokoch z hľadiska bezpečnosti prevádzky (požiar domu)
-iba malá časť vyrobenej energie spotrebuje domácnosť na priamo
závislosť na dodávateľoch elektriny (vydieranie na virtuálnej batérii poplatkom, distribučné poplatky)
-každý rok klesá zisk energie približne o 1%
-nezmyselne drahý ohrev vody z prebytku vyrobenej elektriny
-nebezpečenstvo požiaru na zariadení spôsobené časom
-nutná revízia celej inštalácie, bleskozvodu, min. každé 2-4 roky
-finančne náročné voči zisku energie
-solárne zariadenie takmer nerecyklovateľné!
-batéria Lifepo4 v dome je veľká investícia s krátkou životnosťou, hrozba výbuchu “časovaná bomba!” nerecyklovateľná

-Gro 3/4 energie sa vyrobí v mesiacoch Máj, Jún, Júl,  keď nie je potrebná.