SolarTech

Fotovoltaika FvE

Malá fotovoltaická elektráreň na priamu spotrebu v domácnosti, z dvoch a viac kolektorov na rodinnom dome, ktorá vám pokryje dennú spotrebu elektrickej energie v domácnosti  priamo z výroby fotovoltaických panelov pri slnečnom dni.  Čím sa znižuje nákup elektriny z distribučnej siete. Stávate sa sebestačnejší. (absolútne nevhodné na ohrev vody)