SolarTech

€uro cenník

OZE (obnoviteľný zdroj energie) je zdroj, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi, alebo činnosťou ľudí.

Solárny zásobník 300-1000 litrovy (bojler) dvoj alebo troj valentný (solar, elektrika, plyn, pevnépalivo) slnečné kolektory, hliníková konštrukcia, digitálna regulácia(zobrazuje momentálny a celkový tepelný zisk v kWatt/h), kabeláž, snímače teplôt, čerpadlo Grundfos-F, Thesol (nemrznúca ekologická zmes-propilénglikol), medené tvarovky, Cu rúry armatúry, exteriérové izolácie, expanz,  rôzne iné špeciálne systémové solárne prvky,réžia, doprava, montáž práca a DPH.

Záruka 12 rokov, pri odovzdávaní zákazky, po montáži dodávame všetky potrebné  certifikáty, potvrdenia dokumenty na poskytnutie štátnej dotácie.

Cena je špecifická u každého majiteľa zariadenia. Vypočítame ju na mieru. Od veľkosti a rozsiahlosti solárneho systému, dĺžky vedenia od kolektorov zo strechy až k bojleru a od typu bojlera je cena pohyblivá.

Na požiadanie Vám pošleme cenovú ponuku po kratkom popise miesta inštalacie.

Navštívte nás,radi vás uvidíme.

Máme certifikát  na montáž slnečných kolektorov, kompletých solárnych zariadení. Naša solárna zostava špičkovej kvality nie je lacná, čoho sme si vedomí v porovnaní s dovozom zariadení z  tretích krajín.

Máme každoročne rastúcu tendenciu.